Bye bye Wet DBA

De invoering van de Wet DBA om de arbeidsrelatie rond ZZP’ers te reguleren heeft de afgelopen jaren een hoop tijd en aandacht gevergd van alle betrokken partijen, maar is er niet in geslaagd de gewenste duidelijkheid te scheppen. Integendeel. Vandaar dat in het nieuwe regeerakkoord dat gisteren is gepresenteerd, afscheid is genomen van de Wet DBA en voor een andere oplossing is gekozen.

Zoals het er nu uitziet zullen de interim-juristen die via onze bemiddeling opdrachten vervullen te maken krijgen met een ‘opdrachtgeversverklaring’. Deze geeft opdrachtgevers van tevoren duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandige ondernemers. Met deze opdrachtgeversverklaring -die kan worden verkregen door het invullen van een webmodule- krijgt een opdrachtgever vooraf zekerheid over vrijwaring van loonbelasting en premies van werknemersverzekeringen, tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld.

In de webmodule wordt een aantal duidelijke vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden. Ook de gezagsverhouding komt hierbij aan bod. Deze zal voortaan meer getoetst worden op basis van de materiële in plaats van formele omstandigheden.

De markt krijgt de tijd om te wennen aan de veranderde regelgeving. Na het invoeren van het nieuwe beleid zal er maximaal een jaar terughoudend handhavingsbeleid van kracht zijn, tijdens welke nog geen boetes worden uitgedeeld en de Belastingdienst een coachende rol zal spelen.

Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en begeleiden de interim-juristen en opdrachtgevers die wij met elkaar in contact brengen met deze materie.

Mariëtte van Brussel stroomlijnt al 20 jaar de administratieve processen voor de inzet van interim-juristen via Legal, Compliance en Tax People.