Salarissen juristen significant in de lift bij overstap

Bij een overstap zitten de salarissen weer in de lift. Dit is een ontwikkeling die wij zien binnen de huidige, krappe arbeidsmarkt.

Als wij kijken naar de posities die wij de afgelopen twaalf maanden hebben vervuld, concluderen we dat kandidaten er bij een overstap gemiddeld fors op vooruit gaan. Vaak met meer dan 15%. Dit geldt voor juridische en compliance posities in het bedrijfsleven. Dit geldt zeker ook binnen de advocatuur, en dan in het bijzonder binnen de transactiegerichte praktijk waar wordt gevochten om goede advocaat-medewerkers. Daar waar advocaat-medewerkers overstappen van een groot, internationaal kantoor naar een kleiner kantoor, of bijvoorbeeld een niche of boutique kantoor, maken de overstappers een stap zijwaarts, of soms een stap terug in salaris.

Door schaarste moeten werkgevers het voor kandidaten verleidelijk maken om over te stappen. Uiteraard vormen inhoud van de functie, de persoonlijke fit, mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit juist voor juristen nog altijd een belangrijke drijfveer. Maar, meer en meer vormt ook het totale beloningspakket een belangrijk onderdeel van de overweging om een nieuwe uitdaging bij een nieuwe werkgever aan te gaan. Een aantrekkelijk salaris kan net het extra zetje geven.

Veel kandidaten hebben tegelijkertijd nóg een of meer opties om uit te kiezen. Wij stellen vast dat de arbeidsmarkt écht weer een kandidatenmarkt is; de kandidaten hebben het voor het kiezen en staan daarmee in een sterkere positie in de onderhandelingen over een beloningspakket.

Een ander opvallend verschijnsel in dit verband is dat kandidaten die willen opzeggen, omdat ze elders een aanbod hebben gekregen, bij hun huidige werkgever een hernieuwd voorstel krijgen om hen voor het bedrijf te behouden. Vanzelfsprekend is dit hernieuwde voorstel aantrekkelijker qua salaris en biedt het vaak meer mogelijkheden tot groei en ontwikkeling. Dingen die eerst niet konden worden versneld alsnog mogelijk.

Nieuwe werkgevers moeten dan ook snel schakelen en een aantrekkelijk voorstel neerleggen.

Bovenstaande ontwikkeling staat in contrast met de situatie van enige jaren geleden, toen er ten tijde van de crisis weinig te kiezen was voor kandidaten en we geen salarisontwikkeling zagen. Die tijd lijken we dus nu echt achter ons te hebben gelaten.