Krapte op de juridische arbeidsmarkt: feit of fictie?

Afgelopen mei publiceerde Talmark een onderzoek onder 527 HR-verantwoordelijken. In dat onderzoek geeft meer dan de helft (52,1%) van de HR-verantwoordelijken aan dat het aantrekken van talent voor organisaties inmiddels een grotere uitdaging is dan het aantrekken van nieuwe klanten. Niet verrassend, maar de ontwikkeling van de juridische arbeidsmarktmarkt loopt in grote lijn parallel met de ontwikkeling van de arbeidsmarkt als geheel. En de markt als geheel is al een tijdje in rap tempo aan het verkrappen.

Binnen de juridische arbeidsmarkt markt ligt de oorzaak voor de huidige krapte onder andere in het feit dat er gedurende de crisisjaren minder starters zijn aangenomen en opgeleid, met name binnen de advocatuur en het notariaat. Het notariaat ging aan het begin van de cisis zo snel bergafwaarts dat goede mensen het vak verlieten en studenten zelfs niet meer voor de richting Notarieel recht kozen. De krapte concentreert zich op juristen met ongeveer 4 tot 7 jaar werkervaring die kennis hebben van ondernemingsrecht gerelateerde gebieden zoals M&A en financieringen. Inmiddels zijn daar IT/privacy en vastgoed bijgekomen. Posities voor kandidaat-notarissen zijn terug van weg geweest en Compliance begint een volwaardige niche te worden. In het bedrijfsleven worden junior en medior juristen, met name binnen de advocatuur en het notariaat, geworven wat aangeeft dat de krapte hier inmiddels ook voelbaar is.

Toen ik in 2007 bij Legal People kwam werken was op de juridische markt nog steeds het effect van de internet bubbel uit 2001 te merken. Ten tijde daarvan hebben met name advocatenkantoren hun aannamebeleid flink verscherpt en dat resulteerde rond 2006-2007 in een structureel tekort aan kandidaten met ongeveer 4-7 jaar werkervaring. Herkenbaar? De situatie van destijds biedt helaas geen inzicht in een mogelijke oplossing voor de huidige krapte, omdat in 2008 de financiële crisis losbarstte. We zullen dus zelf een oplossing moeten vinden en daarvoor zien wij binnen onze praktijk de volgende aanknopingspunten.

Voor de advocatuur en het notariaat is het devies om waar dat kan starters zelf op te leiden. Logisch, hoor ik je denken. Maar je kan er ook voor kiezen kandidaten op te leiden die al enige werkervaring hebben, wellicht binnen een ander rechtsgebied of binnen een ander soort organisatie dan wel branche. We zien nu bijvoorbeeld regelmatig kandidaten overstappen van een kleiner of niche advocatenkantoor naar een groot kantoor, en andersom.

Daarnaast is het zaak om goed na te denken over het profiel van een rol en de plek die een kandidaat zal gaan innemen binnen een team en/of binnen de organisatie. Een niet al te specialistisch profiel kan door een junior medewerker vervuld worden, maar ook door een senior medewerker die bijvoorbeeld werk met kinderen wil combineren of niet meer de ambitie heeft om op het hoogste niveau werkzaam te zijn. En zo zijn er meer varianten te bedenken. De Legal People praktijk leert dat met deze kandidaten ook goed te praten valt over aangepaste arbeidsvoorwaarden en dat het hele loyale werknemers zijn die het ook nog eens erg leuk vinden om hun kennis te delen met junior collega’s, deze te coachen of zelfs op te leiden.

Als organisaties bovenstaande vaker in de praktijk brengen gaan ze niet alleen de krapte op de arbeidsmarkt te lijf, maar creëren ze ook een meer diverse groep medewerkers. Iets dat zowel de betrokkenen als de cultuur ten goede komt. Naast de huidige krapte, is ook dat een feit.

Marchien Maks werkt al ruim 10 jaar in de search & selectie van ervaren juristen.