Inspiratie

De Leeuwinnen op de bres, wordt de salariskloof geslecht?

Je kon er niet omheen, de Oranje Leeuwinnen hebben weer een overwinning op hun naam kunnen schrijven. Voor het geval je je afvraagt waar dit over gaat aangezien het WK nog maar net is begonnen: de dames gaan evenveel verdienen als de heren.

Wel moeten de Leeuwinnen nog even geduld hebben omdat hun huidige contract loopt tot 2021 en de wijzigingen in gaan met het tekenen van de nieuwe overeenkomst. Nou ja, wijzigingen, het is een ‘streven’ van de KNVB om in de periode tussen 2021 en 2023 de dames qua commerciële vergoedingen door te laten groeien naar het niveau van de heren. Hoeveel dat dan is? Daar doet de KNVB zoals gebruikelijk geen uitspraken over. En hoe graag we ook willen geloven dat de salariskloof in voetballand met deze ontwikkeling geslecht is, helaas, de kritische lezer heeft al geconstateerd dat het slechts om de commerciële vergoedingen gaat. Dat is dan toch weer jammer.

Dapperder is dan pensioenuitvoerder APG. Uit eigen onderzoek van APG bleek dat vrouwen gemiddeld 2,2% minder verdienen dan mannen die een vergelijkbare functie hebben, en evenveel ervaring en dienstjaren. Vanaf 1 juni jongstleden beloont APG gelijk werk gelijk. In de praktijk betekende dit een salarisverhoging voor 125 vrouwen, in sommige gevallen van meer dan 10%.

Hoewel het sinds 1980 bij wet verboden is om vrouwen en mannen voor hetzelfde werk ongelijk te betalen is er in Nederland nog steeds sprake van een loonkloof. Het laatste onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hieromtrent dateert van november 2018 (en is gebaseerd op cijfers uit 2016). Uit dit onderzoek blijkt dat tussen 2014 en 2016 het loonverschil tussen vrouwen en mannen met 1% gedaald is, van 20% naar 19%. We zijn er dus nog niet.

De CBS-resultaten zijn ergens ook verrassend omdat ik deze uitkomst niet terugzie in onze praktijk. De verhouding tussen mannen en vrouwen voor wat betreft geplaatste kandidaten schommelt bij Legal People al jaren rond 50/50. De salarisverschillen tussen verschillende proposities zijn (over het algemeen) een logisch gevolg van de zwaarte van de rol of de gevraagde expertise. Wat we wel zien is dat er nog steeds meer vrouwen dan mannen part time werken en dat, met name in de advocatuur, de doorgroei van vrouwen naar een eindverantwoordelijke rol als partner al jaren stokt.

Part time werken is direct van invloed op salaris én zou van invloed kunnen zijn op de doorstroom van vrouwen naar eindverantwoordelijke posities. Deze observaties zie ik terug in de resultaten van recent intern onderzoek bij verzekeraar Aegon: 1. er bestaat (bij Aegon) geen significant beloningsverschil tussen vrouwen en mannen, en 2. laat je alle variabelen waarop gecorrigeerd wordt achterwege, dan verdienen mannen een stuk meer: gemiddeld 900 euro bruto per maand. Eén van de oorzaken zoals genoemd: in de hogere functies zijn mannen oververtegenwoordigd.

Dus dames, ondanks een hoop positieve ontwikkelingen is er nog steeds werk aan de winkel: voor wat betreft gelijke beloning maar zeker ook voor wat betreft gelijke kansen op doorgroei. Om met de woorden van de Leeuwinnen te spreken: ‘het is niet alleen een mooie erkenning voor ons als groep, maar we hopen ook dat we deuren openen voor toekomstige Oranjespeelsters, net als eerdere generaties op hun manier de weg voor ons hebben geplaveid’.