Inspiratie

Natuurlijk beoordelen we elke sollicitant objectief, toch?

Natuurlijk beoordelen we elke sollicitant objectief, toch?

Confirmation bias, een bekende valkuil bij het werven van de juiste kandidaat.

Het is een bekend gegeven dat mensen een zogeheten voorkeur voor bevestiging hebben (confirmation bias). Dit betekent dat we de neiging hebben nieuwe informatie zo filteren dat die overeenkomt met onze bestaande opvattingen en ideeën. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen zich, zelfs bij het nemen van simpele beslissingen, richten op bewijs dat overeenkomt met eerder gemaakte keuzes en dus niet in staat zijn om nieuwe feiten in te passen in hun bestaande wereldbeeld (Universiteit van Amsterdam/Universitair medisch centrum Hamburg-Eppendorf).

Ook in werving- & selectietrajecten spelen dergelijke onbewuste overtuigingen een rol. We hebben een onbewuste voorkeur voor mensen met een vergelijkbare achtergrond, met vergelijkbare interesses of andere vergelijkbare karakteristieken. Hetzelfde geldt wanneer we op een kandidaat worden gewezen door iemand die we goed kennen en in wie we veel vertrouwen hebben. In dat geval schuiven we eventuele kanttekeningen over de betreffende kandidaat waarschijnlijk snel terzijde. Ook dat is een uitwerking van confirmation bias.

Hoe kun je voorkomen dat confirmation bias je in de weg zit bij het duurzaam op- en uitbouwen van je team? Ervaring leert dat je bias bij sollicitatietrajecten het beste kunt beperken door gestructureerde interviews te houden. Dit doe je onder andere door iedere kandidaat dezelfde open vragen te stellen en zorgvuldig na te gaan hoe iemand iets in het verleden heeft aangepakt. Daarnaast moet je ervoor waken dat de vragen die je stelt vooringenomen zijn. Houd ze relevant voor de functie en de organisatie.

Ook wij realiseren ons dat wij ons bewust moeten blijven van de impact van onze overtuigingen. Daarom vinden onze interviews op gestructureerde wijze plaats en ondersteunen wij onze search- en selectietrajecten met een speciaal voor dit doel ontwikkelde PACT-meting. Deze persoonlijkheidstest, die door het Hoofdkantoor en Legal People speciaal voor juristen, tax en compliance specialisten op maat is gemaakt, geeft inzicht in zowel de kwaliteiten als het ontwikkelpotentieel van kandidaten. Oftewel: wat kost kandidaten energie en wat geeft hen energie. Op deze wijze kunnen wij meer objectieve en valide uitspraken doen over de mate waarin de achtergrond en ambitie van kandidaten aansluit op specifieke vacatures.

Mocht je hierover van gedachten willen wisselen en/of meer willen horen over onze PACT-meting, aarzel niet contact op te nemen. Wij denken graag met je mee over het duurzaam verder op- en uitbouwen van je team.