Inspiratie

Duobanen: slechts dubbele lasten of twee vliegen in één klap?

Bijna de helft van de Nederlanders werkt parttime

Uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat blijkt dat het gemiddelde aantal parttimers in de Europese Unie op 19,9 procent ligt. In Nederland ligt dat percentage veel hoger, bijna de helft van de werkende mensen in ons land werkt deeltijd (49,8 procent). Een interessant aspect van dit onderzoek is dat 21,3 procent van de gemiddelde Europese deeltijdwerker aangeeft graag meer uren te kunnen en willen werken. In Nederland ligt dat percentage met 3,3 procent veruit het laagst van alle 27-EU-landen. Hieruit kun je concluderen dat de gemiddelde Nederlandse parttimer niet de ambitie heeft om meer uren te gaan werken. Dit betekent dat we, wanneer we alle potentieel in een krappe arbeidsmarkt willen benutten, zouden moeten kijken naar meer flexibelere oplossingen zoals de duobaan. Duobanen in ondersteunende rollen zijn steeds meer geaccepteerd, waarom kan dat niet ook bij juridische rollen?

Flexibiliteit is basis

Werkgevers die wij spreken definiëren parttime werken over het algemeen als een werkweek van vier dagen. Wij spreken echter steeds vaker kandidaten die meer flexibiliteit kunnen gebruiken. Dat kan zijn vanwege kinderen, maar ook omdat ze hun baan graag willen combineren met bijvoorbeeld een parttime aanstelling als docent of promovendus. Ook kun je denken aan medewerkers die aan de vooravond van hun pensioen nog graag een steentje willen bijdragen, maar met een andere werkdruk dan voorheen.

Terughoudendheid

In onze praktijk komt het onderwerp met enige regelmaat ter sprake, maar we bemerken terughoudendheid aan de kant van de werkgever. Vragen die ter sprake komen zijn de potentiële extra kosten en de gedachte dat twee in plaats van één aansturen meer druk legt op een leidinggevende. Terechte vragen, waarop het antwoord naar ons idee vaak wat genuanceerder ligt dan op voorhand gedacht.

Te beginnen bij het financiële aspect. Voor vakantiedagen, ziekteverlof en pensioenregelingen geldt dat deze worden afgedragen op basis van het aantal gewerkte uren. Voor die lasten maakt het dus niet uit of een baan door één, dan wel twee werknemers wordt vervuld. Bovendien blijkt dat mensen die een baan delen minder vaak ziek en productiever zijn. Het vermoeden is dat dit komt omdat ze minder werkdruk ervaren en meer tijd hebben om hun privéleven in goede banen te leiden, waardoor ze minder gestrest zijn. Tot slot is het goed om te realiseren dat wanneer de duopartners om en om op vakantie gaan, het werk niet stilligt en bij ziekte in ieder geval voor de helft door loopt.

Samenstelling duo

Dan de gedachte dat de aansturing van twee mensen tot een hogere werkdruk leidt voor de leidinggevende. Dit hoeft niet het geval te zijn. Juristen zijn professionals die over het algemeen gewend zijn autonoom te werken. Om die reden hebben ze eerder behoefte aan een coach dan een manager. Daarnaast zit de kunst in de teamsamenstelling. Door kandidaten te selecteren die elkaar goed aanvullen waardoor ze in staat zijn onderling goede afspraken maken en taken en overdracht goed op elkaar af te stemmen, is het mogelijk teams samen te stellen die organisch functioneren. En juist omdat deze mensen een kans krijgen zijn ze loyaal en betrokken. Ze voelen zich verantwoordelijk om het te laten slagen en willen samen optimaal presteren. Daardoor hebben ze wellicht zelfs minder aansturing nodig.

Bij elkaar passen is altijd belangrijk, maar in een duobaan is het elementair om het te laten slagen. Bij Legal People ondersteunen al onze search- en selectietrajecten met een persoonlijkheidstest, de speciaal voor dit doel ontwikkelde PACT-meting. Middels deze meting krijgen we inzicht in voorkeursgedrag van kandidaten. Daardoor kunnen we meer valide uitspraken doen over de kans van slagen van een samenwerking binnen een team, wat een duobaan in feite ook is.

Mocht je van gedachten willen wisselen over het wel of niet inzetten van een duobaan, aarzel niet contact op te nemen. Wij ondersteunen je graag bij het duurzaam verder op- en uitbouwen van je team.