Inspiratie

Out of the box met 50+?

Onderzoek van hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers heeft recent aan het licht gebracht dat werkgevers, zelfs ten tijde van economische groei, terughoudend zijn in het aantrekken van senior personeel. Dit terwijl gezonde, energieke en kundige vijftigers en zestigers ook als zeer aantrekkelijke potentiële werknemers gezien kunnen worden. Deze senioren hebben zich in veel gevallen al in het werkende bewezen en beschikken over een gezonde financiële basis. Daarnaast is uit onderzoek naar voren gekomen dat juist multigenerationele teams zeer effectief opereren.

In het afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat het steeds lastiger wordt om de juiste kandidaat te werven. Wij zijn er dan ook trots op dat ons slagingspercentage voor bedrijfsjuridische posities nog steeds 100% bedraagt. Echter, ook wij merken de gevolgen van het feit dat er in de crisisjaren beduidend minder advocaat-stagiaires en jonge bedrijfsjuristen zijn aangenomen en dat er daardoor op dit moment een krapte merkbaar is aan kandidaten op junior/medior niveau.

Vandaar dat wij, wanneer wij met onze opdrachtgevers het gesprek aangaan over het ideale profiel van een aan te trekken kandidaat, bespreken of de desbetreffende vacature ook door een vijftiger of zestiger vervuld zou kunnen worden. Uiteindelijk moet iemand beschikken over de juiste kennis en vaardigheden en passen in het team. De rust/stabiliteit van een senior medewerker is in sommige gevallen juist een plus. Daarnaast is het ook onze ervaring dat multigenerationele teams iets extra’s te bieden hebben doordat zowel jongeren als ouderen van elkaar kunnen leren.

Hoewel wij merken dat bedrijven steeds meer openstaan voor het aannemen van vijftigers en zestigers ervaren wij nog regelmatig een grote mate van terughoudendheid. Rekeninghoudend met voorspellingen dat de krapte op de arbeidsmarkt in de komende tijd nog verder merkbaar zal worden en de pensioengerechtigde leeftijd de komende jaren alleen maar verder omhoog zal gaan, willen wij je graag in overweging geven met een bredere blik naar de opbouw van je team te kijken en ook kandidaten met een senior profiel te overwegen. Mocht je hierover van gedachten willen wisselen, aarzel niet contact op te nemen. Wij ondersteunen je graag met het duurzaam verder op- en uitbouwen van je team.