Inspiratie

Van advocaat naar bedrijfsjurist; wat neem je mee en wat leer je bij?

Veel advocaten maken ooit de switch naar het bedrijfsleven om als legal counsel aan de slag te gaan. Hoewel er uiteraard overlap is zijn het wel degelijk andere beroepen die andere competenties vergen. Legal People heeft uitgebreide ervaring met het adviseren van kandidaten over een overstap van advocatuur naar bedrijfsleven en deelt haar kennis graag met hen die een overstap overwegen. In deze bijdrage wordt daarom stilgestaan bij enkele competenties die je meeneemt vanuit de advocatuur en enkele competenties die je bijleert in het bedrijfsleven.

Wat neem je mee?

Als advocaat is het van essentieel belang om goed een grondige juridische analyse te kunnen maken. Daarvoor moet je onder andere goed hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en kunnen werken met een hoge mate van zorgvuldigheid en punctualiteit. Cliënten zijn veeleisend en kwaliteit is de norm. Onjuist, ongegrond en/of onvolledig werk kan simpelweg niet worden uitgestuurd. Je traint jezelf derhalve automatisch op deze onderdelen.

Bij een overstap naar het bedrijfsleven neem je deze competenties zeker mee. Je gaat ze alleen op een ander manier inzetten. Als bedrijfsjurist moet je bijvoorbeeld proactief en pragmatisch kunnen handelen op basis van een efficiënte analyse en inhoudelijke argumenten. Hoe beter je analytische vaardigheden zijn ontwikkeld en hoe zorgvuldiger je gewend bent om te werken, des te steviger de basis waarop je de (commerciële) vervolgstap kan bepalen.

Wat leer je bij?

Enkel je achtergrond als advocaat maakt je nog geen succesvolle bedrijfsjurist. Daarvoor is vereist dat je competenties ontwikkelt die in de advocatuur minder bepalend zijn.

Je moet bijvoorbeeld pragmatischer, flexibeler en in bepaalde opzichten zakelijker werken. Je hebt als bedrijfsjurist gewoonweg niet genoeg tijd om een uitgebreide memo te schrijven waarin het gehele juridisch kader tot en met de eerste parlementaire behandeling is uitgewerkt. Bovendien is daar vaak ook geen behoefte aan. Je moet efficiënt en meer dan eens op basis van onvolledige informatie tot een analyse komen op basis waarvan je de business een go of no go kan geven. Dat vergt een andere, meer business georiënteerde benadering van een probleem.

Natuurlijk gedrag versus aangeleerd gedrag

Voor jezelf is het belangrijk om na te gaan of de competenties die je in de advocatuur hebt ontwikkeld van nature bij je passen of dat het aangeleerd gedrag betreft. Tegelijkertijd is het interessant om na te gaan of de competenties die in het bedrijfsleven belangrijk zijn, matchen met jouw natuurlijke gedrag. Teveel moeten leunen op aangeleerd gedrag kost energie en blijkt dikwijls aanleiding om op zoek te gaan naar een omgeving die beter past. Voor de een is dat het bedrijfsleven, voor de ander de advocatuur.

Legal People kan je helpen bij deze analyse door middel van onze PACT-meting. Deze meting geeft inzicht in wat energie geeft en wat energie kost.  Zo kunnen wij je adviseren over de juiste vervolgstap. Op deze manier hopen wij onze bijdrage te leveren aan Nieuwe Energie!