Inspiratie

De (voormalig) kandidaat-notaris in de rol van bedrijfsjurist

Een volgende stap zetten in het bedrijfsleven na ervaring op te hebben gedaan als advocaat: je hoort het veel. Een dergelijke switch maken vanuit het notariaat is ook goed mogelijk. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijke motivatie voor een dergelijke overstap. Daarnaast bespreek ik twee mogelijkheden voor een (voormalig) kandidaat-notaris ondernemingsrecht zoals we die binnen onze praktijk veel zien.

Mogelijke motivatie voor een overstap

Het merendeel van de juristen die wij spreken en die een overstap van de adviespraktijk naar het bedrijfsleven ambiëren geven een gelijkende motivatie voor een overstap. Veelgehoorde redenen zijn betrokkenheid bij het bedrijf en haar business, meer commercieel en strategisch meedenken, werken voor één en dezelfde cliënt en het pragmatisch inzetten van kennis. Ook work-life balance speelt geregeld een rol. Als jij voornoemde onderwerpen belangrijk vindt, dan kan een overstap naar het bedrijfsleven interessant zijn.

Twee veel voorkomende mogelijkheden

Vanuit juridisch perspectief biedt je BW2 kennis in ieder geval een logisch aanknopingspunt met een rol als Corporate Legal Counsel en/of als (Deputy) Company Secretary omdat vennootschapsrechtelijke kennis daar onmisbaar voor is. Hieronder ga ik verder in op beide rollen.

Corporate Legal Counsel

Als Corporate Legal Counsel ben je in brede zin bezig met het ondernemingsrecht. Hierbij kun je denken aan zaken als corporate housekeeping, (bestuurs- en aandeelhouders) besluitvorming en Corporate Governance. Ook kan M&A aan bod komen. Taken van een Corporate Legal Counsel kunnen zijn het uitonderhandelen en vastleggen van vennootschapsrechtelijke, M&A of financiering gerelateerde contracten. Dit zijn aspecten die je waarschijnlijk als kandidaat-notaris ook voorbij hebt zien komen. Als je op zoek bent naar een meer pragmatische insteek en betrokkenheid bij business/commercie dan kunnen deze wensen in combinatie met je juridische basis een mooi aanknopingspunt zijn voor deze rol.

(Deputy) Company Secretary

Als (Deputy) Company Secretary fungeer je als vraagbaak en sparringpartner voor de Management Board. Tevens ben je de juridische schakel tussen de Management Board, Supervisory Board, aandeelhouders en overige belangrijke stakeholders. Je bent vaak op hoog niveau strategisch betrokken. Advisering over algemeen vennootschapsrecht en Corporate Governance vormt ook een belangrijk deel van je rol. Tevens dien je een neutrale rol aan te nemen als de meningen van de Management Board en de Supervisory Board uiteenlopen. De rol van (Deputy) Company Secretary is er één waarbij je een coördinerende en verbindende functie hebt. Dit betekent dat je pragmatischer te werk gaat en op strategisch niveau betrokken bent. Het is hier dus van belang dat je je ‘enig cliënt’ en haar business heel goed kent.

Is een overstap naar het bedrijfsleven iets voor jou?

Dit zijn enkele voorbeelden, uiteraard zijn er nog andere mogelijkheden. Ben jij zelf kandidaat-notaris en wil je sparren over de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op.