Inspiratie

Advocatuur maakt pas op de plaats, interimmers dé oplossing voor grotere kantoren?

De afgelopen maanden hebben gezorgd voor de nodige aardverschuivingen in de juridische arbeidsmarkt. Waar vanuit het bedrijfsleven – na een korte surplace – veel vraag blijft naar juristen, maakt de advocatuur al maanden een opvallende pas op de plaats. De vraag naar met name ervaren medewerkers is momenteel vrij beperkt. Terwijl in het pré-corona tijdperk bijna alle grote en middelgrote advocatenkantoren nog op zoek waren naar advocaat-medewerkers.

Uit recent onderzoek van het Advocatenblad blijkt dat 24% van de advocatenkantoren vrezen voor hun voortbestaan. Ook kwam uit dit onderzoek naar voren dat met name kleine kantoren en éénmanskantoren het zwaar te verduren hebben. In totaal hebben 450 kantoren de NOW-regeling aangevraagd en werd tot recent voor ruim 13,5 miljoen euro overheidssteun aan kantoren uitgekeerd. Ook een aantal bekende Zuidas kantoren vroeg deze regeling aan. Kantoren kijken daarom – volstrekt begrijpelijk – al geruime tijd de spreekwoordelijke kat uit de boom. Hoe gaat de economie op langere termijn – en in het verlengde daarvan, de kantooromzet en de omzet van de verschillende secties – zich ontwikkelen? Is er straks nog wel genoeg werk voor de dure medewerkers die we wel al hebben? Allemaal volstrekt legitieme vragen en afwegingen in een onvoorspelbare markt.

Uit bovengenoemd onderzoek – en tevens de gesprekken die wij de afgelopen tijd hebben gevoerd met ons bekende advocaten – bleek verder dat bij circa 50% van de grote kantoren het werk eigenlijk ‘gewoon’ doorgaat en achteraf het gebruik van de NOW-regeling gelukkig helemaal niet nodig was. Met name de secties Arbeidsrecht, Procesrecht, Commercieel contractenrecht van deze kantoren lijken de dans redelijk te ontspringen en hebben het onverminderd druk. Zelfs sommige corporate/M&A secties – actief in bepaalde sectoren als bijvoorbeeld Healthcare & Life Sciences – hebben het gewoon nog steeds druk. Desalniettemin durven veel kantoren het nog niet aan om weer nieuwe vaste medewerkers aan te nemen, niet wetende hoe lang het goed blijft gaan.

Die weifeling is begrijpelijk, want niemand heeft hét antwoord. Om de secties die het onverminderd druk hebben te ontlasten, zou een goede interim-jurist of advocaat ons inziens – tijdelijk – een goede, flexibele oplossing kunnen zijn. Er zijn momenteel voldoende goede interimmers beschikbaar. Tuurlijk, deze interimmer kost geld, maar zorgt uiteindelijk wel voor een goede ‘return on investment’. Met een opslag op het uurtarief van de interimmer kan een goed rendement op de werkzaamheden worden gemaakt. Een dergelijke interim-oplossing zal – zoals al eerder aangestipt door ons – ook de zittende medewerkers de nodige ‘lucht’ geven.

Mocht het werk over enkele maanden toch ineens afnemen, dan kan men zonder moeite weer afscheid nemen van de interimmer. Daarnaast merken wij dat sommige interimmers – in deze onzekere markt – ook weer open staan voor een vaste aanstelling. Dus als de interim-samenwerking van beide kanten bevalt – en het werk hopelijk toch blijft binnen komen – kan dit misschien ook wel een opmaat zijn naar het aantrekken van een nieuwe vaste medewerker waarvan men al heeft kunnen zien of hij/zij naar tevredenheid werkt en bij het kantoor past.

In deze onzekere tijden zou een interim-oplossing voor de sommige secties van de grotere kantoren, die het onverminderd druk hebben ons inziens daarom een goede uitkomst kunnen bieden.