Inspiratie

Veel interim-juristen kiezen weer voor zekerheid van een vaste baan, is dat terecht?

De corona crisis heeft vanaf begin maart de economische realiteit van de ene op de andere dag op zijn kop gezet. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag gehad op de arbeidsmarkt voor interim-juristen.

Afgenomen vraag interim-oplossingen

Sinds maart hebben we in onze praktijk ook gezien dat veel interim-opdrachten niet werden verlengd en de vraag naar nieuwe interim-oplossingen tussen maart en augustus sterk afnam. In tijden van ‘op de kleintjes letten’ bleek – begrijpelijkerwijs – weinig plek voor relatief dure, flexibele krachten, hoe wenselijk hun komst misschien eigenlijk ook was. Het was namelijk – zoals wij vaak hoorden en al eerder schreven – juist eerder drukker dan rustiger op de meeste juridische afdelingen.

Heroverwegen toekomstplannen interim-juristen

Dit heeft ervoor gezorgd dat veel interim-juristen de afgelopen maanden – zonder of met minder werk – thuis hebben gezeten en die tijd vaak ook hebben gebruikt om hun toekomstplannen te (her)overwegen. Vanwege de beperktere vraag naar interim-oplossingen was de concurrentie namelijk groter dan voorheen. De afgelopen jaren hebben nl. veel ervaren juristen – in tijden van voorspoed – de stoute interim-schoenen aangetrokken en gekozen voor het ondernemerschap en meer flexibiliteit. De kans op een lucratieve, flexibele opdracht – met de grote concurrentiestrijd – is daarom momenteel helaas kleiner dan voorheen.

Interesse in vaste posities

Bij de werving en selectie van kandidaten voor vaste posities in het bedrijfsleven krijgen wij om die reden al maanden veel belangstellende reacties van juristen die de afgelopen jaren als interimmer actief waren. Hoe lang durf en kan ik nog te wachten op een opdracht? En gaat die op korte termijn überhaupt wel voorbij komen, zijn logische vragen die bij veel interim-juristen spelen. Deze onzekerheid leidt bij sommigen tot de keuze voor meer zekerheid, een vast salaris, een pensioen etc. Hierdoor komen er veel interessante, ervaren kandidaten terug op de markt voor vaste posities.

Toegenomen vraag naar interim-oplossing na de zomer

Niemand weet hoe de economie zich de komende maanden gaat ontwikkelen. Komt er wel of geen nieuwe lockdown? De corona toestand wereldwijd is na de zomer niet bepaald hoopgevend. Desalniettemin zien we na de zomer wel weer een toegenomen vraag naar interim-juristen. Zoals gezegd, de behoefte is er nog steeds en meer bedrijven zien momenteel vaker in dat een interim-oplossing, die flexibel te beëindigen is, een goede oplossing is om de druk van de juridische afdeling te halen. Wij verwachten daarom dat de markt voor interim-juristen dan ook langzaam verder zal blijven aantrekken. Het werk is er namelijk gewoon.