Inspiratie

Corona en de juridische arbeidsmarkt: valt het mee of valt het tegen?

Er is afgelopen negen maanden veel geschreven over de impact van Corona op de arbeidsmarkt, maar het effect van Corona op het aantal banen wordt nu pas zichtbaar. Dat komt mede door het vangnet dat de NOW-regeling biedt.

Het CBS publiceerde medio november cijfers betreffende de arbeidsmarkt die de ontwikkeling sinds het uitbreken van Corona weergeven. In deze blog vergelijk ik de observaties van het CBS met die van ons, als graadmeter voor de juridische arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen volgens het CBS

Volgens het CBS vond er in het tweede kwartaal een recorddaling van het aantal banen plaats, maar liefst 297 duizend. In het derde kwartaal was er echter alweer sprake van een toename van 1,6 procent. Zo’n forse toename is uniek en met dit groeipercentage is het totaal aantal nieuwe vacatures binnen één kwartaal weer bijna terug op het niveau van het eerste kwartaal 2020. Opvallend is dat deze stijging met name vaste posities betreft. Groei van het aantal vacatures voor zelfstandigen blijft volgens het CBS achter.

Wat zijn de ontwikkelingen binnen de praktijk van Legal People en komen die overeen met de observaties van het CBS? Hieronder kom ik daarop terug voor zowel vaste als interim-posities.

De Legal People praktijk: vaste rollen

De aanloop naar en de intelligente lockdown zelf was bij ons een ronduit spannende periode. Los van het feit dat we half maart de deur van ons kantoor dichttrokken, niet wetende wanneer we er weer zouden zijn, zagen we direct effect op de vaste proposities in onze portefeuille. Lopende search procedures werden on hold gezet en het aantal nieuwe opdrachten liep in snel tempo terug.

Vanuit met name het bedrijfsleven kregen we echter steevast te horen dat, of de business nou doorliep of niet, juristen onmisbaar zijn vanwege de snel wijzigende omstandigheden. Er waren dan ook geen signalen dat de pandemie een bedreiging was voor bestaande functies, specifieke branches daargelaten.

Dat het aantal bestaande posities (grotendeels) in stand bleef, vertaalde zich vervolgens naar vacatures. De markt begon al voor de zomer aan te trekken en het gros van onze opdrachten dat on hold was gezet, werd weer opgepakt. In het vierde kwartaal zagen we een versnelling en afgelopen maand hebben we zelfs bovengemiddeld veel nieuwe opdrachten opgestart.

De Legal People praktijk: interim-rollen

Vanwege de ongekende economische neergang werd gedurende de eerste Corona golf direct en fors gesneden in de flexibele schil. Lopende contracten werden niet verlengd of zelfs stopgezet en nieuwe opdrachten bleven uit. Aanvragen voor interim ondersteuning bleven op een laag pitje tot eind derde, begin vierde kwartaal. De interim-markt kwam dus later in beweging dan de markt voor vaste posities. En nu, tegen het einde van het vierde kwartaal, zet het herstel door maar blijft het wel wat achter bij de markt voor vaste proposities.

Valt het mee of valt het tegen?

Het CBS concludeert dat, ondanks het herstel, de periode van krapte op de arbeidsmarkt voorbij is. Bij deze conclusie van het CBS kan ik me slechts deels aansluiten voor wat betreft de juridische arbeidsmarkt. Opdrachten voor vaste posities zagen wij afgelopen jaar flink schommelen, maar voor wat betreft het totaal aantal vacatures is onze praktijk gelijk aan of zelfs beter dan 2019. Dit duidt er niet op dat de krapte voorbij is.

Voor wat betreft interim ligt dat wat genuanceerder. Daar zien we zeker herstel, maar ligt het totaal aantal aanvragen over het afgelopen jaar ongeveer 25% onder dat van 2019. Voor wat betreft de ontwikkeling op de markt voor zelfstandige juridische professionals zie ik dus wel een overeenkomst met de trend die het CBS benoemd voor zelfstandigen in het algemeen.

Valt het mee of tegen? Het is maar vanuit welke rol, branche of perspectief je het bekijkt. Wij zien in elk geval voldoende aanknopingspunten om met goed gemoed vooruit te kijken. Mijn conclusie is dan ook; vanuit Legal People zien we zeker herstel. Dit geeft hopelijk een positief signaal aan het eind van een bewogen jaar.