Inspiratie

De comeback van de interim-jurist

Afgelopen jaar is een rollercoaster geweest voor de markt van interim-juristen. Vanaf begin maart werden bestaande opdrachten zelden verlengd en nieuwe interim-opdrachten waren sindsdien al helemaal een zeldzaamheid. Organisaties hielden in eerste instantie ‘de hand op de knip’, in afwachting van wellicht nog groter onheil. Aan het einde van de zomer zagen wij een eerste positieve kentering in de interim-markt. Er was weer meer vertrouwen en daarmee direct ook meer behoefte aan interim-oplossingen om het vele werk dat er echt wel was, uit te voeren.

De afgelopen twee maanden zien wij – in onze praktijk in elk geval – een verdere, forse toename van deze interim- behoefte en lijkt de markt voor interim-juristen langzaam weer op volle toeren te draaien. Er zijn verschillende aanleidingen voor deze ontwikkelingen zichtbaar. Hieronder een greep uit onze praktijk.

VRAAG NAAR JURISTEN BLIJFT HOOG

Vanaf mei van dit jaar zien wij dat onze opdrachtgevers onverminderd op zoek zijn naar juristen voor de invulling van vaste posities, met name in het bedrijfsleven. De behoefte aan vaste medewerkers kwam aan het einde van de zomer ook in de advocatuur weer op gang. En waar mensen worden aangetrokken, gaan ook mensen weg. Oftewel, de carrousel blijft op die manier draaien. Door het vertrek van een jurist ontstaat meestal automatisch de behoefte aan een interim-oplossing, totdat de positie weer definitief is ingevuld. Daar gaat meestal wel enkele maanden overheen. De doorlopende behoefte aan vast juridisch personeel, heeft op die manier de interim-markt ook een boost gegeven.

Ook voor bedrijven in markten waarin de business juist exponentieel groeide, ontstond de behoefte aan uitbreiding met vaste juristen. Tijdens deze zoektocht hebben wij voorzien in de interim-behoefte.

VEEL JURIDISCH WERK IN ADVOCATUUR EN BEDRIJFSLEVEN

Zowel in het bedrijfsleven als in de advocatuur, bij de middelgrote en grote kantoren is het nagenoeg het hele jaar zeer druk geweest, horen wij van vele opdrachtgevers. Gelukkig maar! In eerste instantie ving men deze drukte gewoon op met het zittende juridische personeel, maar dat was eigenlijk niet vol te houden. De laatste twee maanden kregen wij regelmatig aanvragen uit de advocatuur om de eindejaarsdrukte op te vangen in de vorm van een interim-oplossing. Ook in het bedrijfsleven kregen wij aanvragen om overlopende juridische afdelingen te voorzien van een goede interim-jurist, bijvoorbeeld om grote projecten op te pakken waaraan de zittende juristen gewoonweg niet toekwamen.

Naast bovengenoemde ontwikkelingen is de behoefte aan een interim-oplossing vanwege incidentele verloven, zoals een zwangerschapsverlof, uiteraard van alle tijden en zien wij die dus ook nu voorbij komen.

VERWACHTING VOOR 2021

Wij verwachten dat bovengenoemde trends zich begin 2021 zullen voortzetten en daarmee de markt voor interim-juristen en advocaten steeds verder zal aantrekken. Wij zien 2021 dan ook met het volste vertrouwen tegemoet!