Inspiratie

Zelf aan de slag met teamontwikkeling: 7 tips

Frederieke van der Kooi

 

De impact van de onderstroom

In elk team is sprake van een onderstroom. Dat we deze online niet goed kunnen waarnemen, betekent niet dat deze er niet is! Sterker nog, in de bijzondere tijd waarin we nu leven worden teampatronen juist versterkt, mede doordat de sociale lijm van het face to face contact al een tijd ontbreekt. Bijvoorbeeld: een team waarin iedereen al veel op zijn eigen eiland zat, voert nu nog minder onderling overleg of een team dat het lastig vond om tot besluiten te komen verzandt nu nog verder. Of die goed gebekte teamleden zijn online nog nadrukkelijker aanwezig, terwijl de introverte collega’s nu nog stiller zijn.

En dan nog iets anders: weet jij hoe het nou echt met je collega’s gaat? Voelt iedereen zich nog betrokken en gewaardeerd? Zitten mensen tegen burn-out of juist bore-out aan? Is er sprake van eenzaamheid, demotivatie of gebrek aan zingeving? Zijn er onderlinge irritaties tussen collega’s (‘ik werk me thuis uit de naad en hij is alleen maar met z’n kinderen bezig’)?

Herkenbaar?

Om te voorkomen dat er spanningen in het team ontstaan, mensen uitvallen door mentaal verzuim en er collega’s voortijdig vertrekken is het zaak om de onderstroom met elkaar bespreekbaar te maken. Gelukkig kun je daar zelf al heel veel aan doen!

7 Tips om zelf mee aan de slag te gaan

  • Praat niet alleen over de inhoud van het dagelijks werk, maar ook over de manier van samenwerken (op afstand), wat daar al of niet goed in gaat en hoe dit (nog) beter kan.
  • Trek de stoute schoenen aan en organiseer een online teammeeting met verdiepende vragen over hoe het nu echt met iedereen gaat in deze tijd van thuiswerken en corona.
  • Heb je die ene collega al een tijd niet meer echt goed gesproken? Bel hem/haar gewoon eens op om bij te praten. Of maak een wandelafspraak. Jullie zijn allemaal schakels van één ketting, zorg dat je goed bij elkaar aangehaakt bent.
  • Erger je je aan iemands gedrag? Ga het gesprek aan. Bespreek samen wat jullie gedeelde doel is, waarin jullie botsen en maak daar goede werkafspraken over.
  • Organiseer zelf een teamsessie over een verdiepend thema, zoals bijvoorbeeld: onderling vertrouwen, communicatie, samenwerking, de relatie van het team met de rest van de organisatie (positionering), jullie eigen kernwaarden en die van het team.
  • Voor millennials kan de coronatijd extra confronterend zijn, vaak is dit de eerste keer dat ze in hun leven met serieuze tegenslag en onzekerheid te maken krijgen. Maak dit in het team bespreekbaar. Help hen door een luisterend oor te bieden en door ook het positieve en de kansen van deze situatie te bespreken.
  • Kijk met elkaar hoe de taken in het team verdeeld zijn: doet iedereen zoveel mogelijk waar hij/zij energie van krijgt en zo min mogelijk wat energie kost? Wordt iedereen ingezet op zijn natuurlijke drijfveren en talenten? Is er een andere taakverdeling mogelijk?

 

Samen met je team naar the next level!

Wil je meer van dit soort tips? Of wil je vrijblijvend met een van onze experts sparren over teamontwikkeling voor je team? Ga dan naar www.hethartkantoor.nl of neem direct contact met ons op via 070-2629779.