Category: Gesignaleerd door Legal People

Salarissen juristen significant in de lift bij overstap

Bij een overstap zitten de salarissen weer in de lift. Dit is een ontwikkeling die wij zien binnen de huidige, krappe arbeidsmarkt.

Als wij kijken naar de posities die wij de afgelopen twaalf maanden hebben vervuld, concluderen we dat kandidaten er bij een overstap gemiddeld fors op vooruit gaan. Vaak met meer dan 15%. Dit geldt voor juridische en compliance posities in het bedrijfsleven. Dit geldt zeker ook binnen de advocatuur, en dan in het bijzonder binnen de transactiegerichte praktijk waar wordt gevochten om goede advocaat-medewerkers. Daar waar advocaat-medewerkers overstappen van een groot, internationaal kantoor naar een kleiner kantoor, of bijvoorbeeld een niche of boutique kantoor, maken de overstappers een stap zijwaarts, of soms een stap terug in salaris.

Door schaarste moeten werkgevers het voor kandidaten verleidelijk maken om over te stappen. Uiteraard vormen inhoud van de functie, de persoonlijke fit, mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit juist voor juristen nog altijd een belangrijke drijfveer. Maar, meer en meer vormt ook het totale beloningspakket een belangrijk onderdeel van de overweging om een nieuwe uitdaging bij een nieuwe werkgever aan te gaan. Een aantrekkelijk salaris kan net het extra zetje geven.

Veel kandidaten hebben tegelijkertijd nóg een of meer opties om uit te kiezen. Wij stellen vast dat de arbeidsmarkt écht weer een kandidatenmarkt is; de kandidaten hebben het voor het kiezen en staan daarmee in een sterkere positie in de onderhandelingen over een beloningspakket.

Een ander opvallend verschijnsel in dit verband is dat kandidaten die willen opzeggen, omdat ze elders een aanbod hebben gekregen, bij hun huidige werkgever een hernieuwd voorstel krijgen om hen voor het bedrijf te behouden. Vanzelfsprekend is dit hernieuwde voorstel aantrekkelijker qua salaris en biedt het vaak meer mogelijkheden tot groei en ontwikkeling. Dingen die eerst niet konden worden versneld alsnog mogelijk.

Nieuwe werkgevers moeten dan ook snel schakelen en een aantrekkelijk voorstel neerleggen.

Bovenstaande ontwikkeling staat in contrast met de situatie van enige jaren geleden, toen er ten tijde van de crisis weinig te kiezen was voor kandidaten en we geen salarisontwikkeling zagen. Die tijd lijken we dus nu echt achter ons te hebben gelaten.

Koen Hemmes is partner bij Legal People en al meer dan 10 jaar actief in de search en selectie van juristen, compliance professionals en tax specialisten.

Wouter Metz adviseert juristen over hun natuurlijke kracht en potentieel

Mijn vorige blog ging over het zorgvuldig maken van carrièrekeuzes. Deze ook, maar pas op… Het wordt persoonlijk.

Steeds meer juristen zien de carrière als een verlengde van hun leven. De zoektocht naar geluk, voldoening, balans en wat echt bij je past is belangrijk. Daarbij is  richting bepalen, focus houden en dichtbij jezelf blijven in onze turbulente aandachteconomie een uitdaging. De populariteit van Tony Robbins, Simon Sinek, Ben Tiggelaar, The School of Life, zenboeddhisme, mindfulness, yoga, voeding, vitaliteit, timemanagement groeit exponentieel.

Deze persoonlijke zoektochten zijn ook regelmatig onderwerp tijdens de adviesgesprekken die ik met juristen voer. Naast grote en open vragen sparren we over meer concrete vragen:

“Wat voor functie vind jij bij mij passen als je mijn verhaal zo hoort?”

“Ik twijfel of ik de advocatuur moet verlaten, wat adviseer je mij?”

“Denk je dat deze functie als legal counsel goed bij mij past?”

Gedurende je carrière komen soortgelijke vragen op diverse momenten en in verschillende vormen op. Hoe is dit voor jou?

Zelf heb ik de behoefte naar meer inzicht in mezelf ervaren toen ik voor de keuze stond al dan niet de advocatuur te verlaten. Tot die tijd had ik mezelf kennis en kunde bijgebracht om vooral aan andermans vragen te voldoen in plaats van naar mijn motivatie te kijken. Het werd tijd voor mij om de regie in handen te nemen en te weten waarom ik voor een bepaald kantoor, bedrijf of zelfs vakgebied zou kiezen.

Zoals ik eerder schreef heb ik toentertijd veel aandacht besteed aan het verkrijgen van zelfinzicht door adviesgesprekken en assessments. Daardoor leerde ik waar mijn aangeleerde gedrag, mijn natuurlijke kracht én mijn natuurlijke potentieel ligt. Het werd toen en het is voor mij duidelijk waar ik mijn energie in kan steken om zo veel mogelijk uit mezelf te halen. Deze wetenschap, dat je je waardevolle tijd stopt in initiatieven die direct positieve impact hebben op je persoonlijke ontwikkeling geeft me veel energie. Hier heb ik nog steeds veel profijt van.

Wouter heeft na 3 jaar de advocatuur verlaten om aan de slag te gaan bij Legal People als Adviseur Executive Search.

Hij is bereikbaar via:

E: wmetz@legalpeople.nl

T: 020-5891605

Wil jij meer inzicht in jezelf, weten wat bij je past en waar je natuurlijke kracht ligt? Wij helpen je daar graag bij!

In samenwerking met het Hoofdkantoor heeft Legal People de PACT-meting ontwikkeld, een assessment specifiek voor juristen. Dit zorgvuldig doorontwikkelde online assessment maakt jouw talenten en verborgen potentieel duidelijk. De combinatie van deze unieke meting en een gestructureerd interview geeft je inzicht in wat je energie geeft, wat je energie kost en leidt tot meer valide uitspraken over wat bij je past. Vragen over of een vacature bij je past of welke richting jij je carrière wilt geven worden daarmee een stuk eenvoudiger te beantwoorden. Onderschat niet hoeveel imPACT je (op jezelf) hebt!

Attentie: de eerste 25 reacties op deze blog bieden wij een gratis PACT-meting aan!

Leuk van je te horen!

Get GDPR-proof!

Het aftellen is begonnen: vanaf 25 mei 2018 wordt de General Data Protection Regulation (Europese richtlijn 2016/679) ook in Nederland volledig van kracht. In Nederland geïmplementeerd onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat er vanaf mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is dan niet meer van toepassing.

De GDPR bevat strengere regels en sancties rondom het verwerken van persoonsgegevens dan die tot op heden van toepassing zijn en betekent daarmee de grootste verandering van de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming van deze eeuw. De GDPR is ontworpen om persoonlijke informatie beter te beschermen in een digitaliserende wereld, omvat meer dan vijftig artikelen en heeft verstrekkende gevolgen voor organisaties en het gebruik en de opslag van persoonlijke gegevens.

Een van de nieuwe regels volgens de GDPR is dat het voor veel organisaties verplicht wordt een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen. Andere voorbeelden van vragen die een organisatie zich moet stellen zijn:

– voldoet de verwerking van persoonsgegevens binnen je organisatie aan de verwerkingsbeginselen zoals omschreven in de GDPR?

– is het privacy statement van je organisatie up to date?

– melding van datalekken wordt onder de GDPR verplicht: is er binnen je organisatie een protocol hiervoor?

– kan je als organisatie aantonen dat je voldoet aan alle verplichtingen uit de GDPR?

Bovenstaande lijstje is zeker niet limitatief. Wat het naast de impact die deze wetgeving heeft duidelijk maakt is dat deze tevens​ raakt aan multidisciplinaire zaken als IT, Security, ISO 27005 Risicomanagement, Crisismanagement, Governance, Ethiek, Business Intelligence (BI) en P​rojectmanagement. De nieuwe Europese wetgeving vraagt dus ​om adequaat beleid voor de gehele organisatie​ en op niet naleving staan forse boetes: 4% van de wereldwijde omzet van het moederbedrijf, of 20 miljoen euro. Om bijtijds ​te voldoen aan deze wetgeving moeten nú de juiste maatregelen genomen worden​.

Onze ervaring leert dat juridische teams in deze aantrekkende markt dermate​ veel op hun bord hebben liggen dat er weinig tot geen tijd over blijft voor het opstellen van een op maat gesneden GDPR beleid. Het opstellen van een dergelijk beleid is een kolfje naar de hand van een interim IT/privacy specialist. Als die een​ compliance programma heeft​ opgesteld kan implementatie prima worden ingepast in de werkzaamheden van een bestaand team. De interim specialist kan indien wenselijk een rol spelen bij implementatie, bijvoorbeeld middels awareness trainingen, of betrokken blijven voor ondersteuning op de achtergrond.

Bel ons gerust om gedachten te wisselen, we denken graag mee: get GDPR proof!

Marchien Maks werkt al 10 jaar als Adviseur Executive search bij Legal People en heeft vele issues de revue zien passeren. Zij is bereikbaar via 020-5891604.

Wouter Metz adviseert nieuwe generatie juristen bij carrièrekeuzes

Je herkent het vast wel. Ben je net lekker aan het draften, krijg je zo’n telefoontje van een onbekend nummer met daarachter een onbekende stem. Of een LinkedIn-bericht voor een te gekke positie die op jouw lijf geschreven is. De juridische markt roert zich en talentvolle juristen zijn hot.

De vraag in de markt is groot en divers. Dat zorgt voor veel opties. Blijven zitten waar je zit, wisselen van afdeling / praktijkgroep, wisselen van functie, wisselen van organisatie of nu dan toch richting die ultieme droombaan buiten de juristerij. Maar is het gras daar groener?

Er komt veel kijken bij je keuze:

 • persoonlijke ontwikkeling
 • salaris
 • dynamiek / flexibiliteit
 • waardering / betrokkenheid
 • cultuur / collega’s
 • work life balance
 • internationaal / reizen
 • professionaliteit / faciliteiten
 • locatie / reistijd
 • inhoudelijke uitdaging / complexiteit
 • specialistische / generalistische rol
 • you name it.

Wat een open deur zul je denken. Maar weet jij wat je echt wilt?

Zelf heb ik de overstap gemaakt vanuit de advocatuur naar een ander vak. De fase voorafgaande aan dit besluit was spannend, maar vooral belangrijk. Ik benutte de kans om me breed te oriënteren, eerlijk naar mezelf te zijn en goed na te denken over mijn wensen en ambities voor de toekomst. Zo heb ik eerst onderzocht wat mijn voorkeursgedrag is, wat mijn drijfveren zijn en daarmee wat voor werk bij me past.

Vervolgens kwam ik gericht in contact met diverse mensen bij uiteenlopende organisaties, die me van de gewenste informatie konden voorzien. In deze gesprekken kon ik goed toetsen of een bepaalde propositie bij me zou passen op basis van de informatie die ik over mezelf en de markt had. Zo kon ik erop vertrouwen dat mijn uiteindelijke keuze de juiste zou zijn. En met succes!

Mijn ervaring is dat het goed is om juist een stap terug te nemen als je nadenkt over een volgende. Gun jezelf de tijd om breed te denken en toets deze gedachten. Laat je informeren en inspireren door je opties te bespreken en deze te vergroten. Investeer in jezelf, zo maak je je eigen gras groener.

Op ons kantoor spreken wij dagelijks met jonge juristen over de keuzes in hun carrières. Wij dienen daarbij als klankbord en denken in een breed perspectief mee over ieders wensen en ambities voor de toekomst.

Wij vinden het leuk om ook met jou mee te denken en bieden je graag onze hulp door:

 • een gratis, vrijblijvend en vertrouwelijk carrièregesprek
 • met een ervaren sparringpartner puur voor jouw verhaal
 • 25 jaar juridische marktkennis
 • breed aanbod van bestaande en toekomstige vacatures
 • cv advies

Leuk om van je te horen!

wmetz@legalpeople.nl / 06-46945880

Legal, Ethics & Compliance of Legal & Compliance?

Al enige tijd is er een duidelijke ontwikkeling waar te nemen; ondernemingen die actief zijn in bijvoorbeeld de industriële sector, in de maakindustrie of in de internationale handel maken een inhaalslag daar waar het de inrichting van hun compliance functie betreft. Hoe wordt deze functie ingericht?

Bij deze ondernemingen zien we grofweg twee varianten. De ene variant is een ethics & compliance functie die apart staat van de legal functie en met een directe lijn naar de CEO. Je ziet dat hier het woord ‘ethics’ is toegevoegd. De nadruk binnen een ethics & compliance functie ligt veelal op beïnvloeding van gedag. De andere variant is een gecombineerde afdeling legal & compliance. Vanuit de gedachte dat er een groot grijs gebied is waar puur legal overgaat in pure ethics & compliance vindt men dat beide functies juist op hun plek zijn binnen de afdeling legal.

Onze ervaring is dat voornamelijk de grotere ondernemingen de functies van elkaar scheiden. De pure controls functie (3e lijn) wordt vaak belegd bij de afdeling internal audit.

Vooralsnog ben ik benieuwd hoe deze trend voort zal gaan en wat dat betekent voor de relevante groep kandidaten op de arbeidsmarkt. Zullen er bij grote ondernemingen met een aparte ethics & compliance functie relatief meer niet-juristen deze functie gaan vormgeven? Of staat het één los van het ander? En zijn juristen bij uitstek geschikt om de ethics & compiance rol vorm te geven, ook wanneer deze afdeling gescheiden is van legal?

Zonder niet-juristen te kort te doen, denk ik dat juristen zeker het vermogen hebben om doel en strekking van regelgeving te vertalen naar praktische do’s en don’ts en het creëren van awareness binnen een onderneming. Juristen zijn immers opgeleid en als sinds jaar en dag gewend om altijd de vraag te stellen of je in alle redelijkheid een beslissing kunt nemen of bepaalde afspraken met elkaar contractueel kunt vastleggen. In essentie is dat waar ethics & compliance op neer komt; wereldwijd alle werknemers binnen de onderneming bijbrengen dat zij zichzelf altijd eerst de vraag stellen of iets redelijk is en in overeenstemming met geldende normen en waarden, voordat afspraken met derden worden gemaakt.

Koen Hemmes heeft het afgelopen jaar een multinational ondersteund bij het inrichten van de ethics & compliance functie voor alle werkmaatschappijen.

Hij is bereikbaar via 020-5891605 en khemmes@legalpeople.nl

You never get a second chance for a first impression

En wat was het onderwerp van je promotie onderzoek? Mijn opdrachtgever kijkt vragend naar de kandidaat die wat verrast terug kijkt en vervolgens uitleg geeft. Na het gesprek praat ik na met de opdrachtgever. Ze vonden het een goed gesprek en de kandidaat heeft een sterk profiel. Ook bel ik, zoals ik dat altijd doe, de kandidaat om het gesprek te evalueren. Die blijkt wat minder enthousiast. De kandidaat vraagt zich hard op af of de klant zich eigenlijk wel had voorbereid op het gesprek. Het antwoord op de vraag wat het onderwerp van zijn promotie onderzoek was staat namelijk nog al prominent op zijn CV. Zouden ze die dan niet goed hebben gelezen? En als dat zo is, wat zegt dat dan over deze mogelijke werkgever? Past een dergelijke instelling wel bij hem als nieuwe werknemer? De, voor het gevoel van de kandidaat, mogelijke desinteresse of gemakzucht aan de kant van de klant had onnodig twijfel gezaaid. Deze situatie uit de recente praktijk geeft aan hoe kritisch kandidaten naar potentiële werkgevers kijken. In een markt die in rap tempo krapper wordt kunnen kandidaten ook kritischer zijn. Van mij als kandidaat wordt verwacht dat ik me voorbereid, waarom denkt de ander dat dan niet te hoeven doen? Een krappe markt betekent dat je als mogelijke werkgever niet meer zomaar kan aanschuiven in een gesprek met het idee dat als deze kandidaat het niet wordt er wel een volgende komt. Het voorbereiden van een eerste gesprek is geen overbodige luxe en een teken van interesse in een kandidaat en respect voor de moeite die deze heeft genomen. Een goede voorbereiding of zelfs het formuleren van een doelstelling gaat ook op voor een tweede gesprek, om er voor te zorgen dat dit vervolg nieuwe informatie oplevert. In de huidige markt geldt derhalve zowel voor de kandidaat maar zeker ook voor de opdrachtgever: you never get a second chance for a first impression.

Verder lezen

Stijging salarissen van juristen

Bij een carrièrestap is salaris een gevoelig onderwerp. Ga ik er wel genoeg op vooruit of ben ik bereid minder te gaan verdienen voor een meer inspirerende baan? Tijdens de afgelopen crisis was het de norm, dat bij een overstap de nieuwe werkgever het oude salaris matchte. Toch zagen wij ook juristen die bij een overstap salarieel een stapje terugdeden voor een meer inhoudelijk interessante functie. Soms ging het daarbij zelfs om het inleveren van een substantieel deel van hun inkomen. Onze ervaring is dat de meeste juristen meer worden gedreven door de inhoud van hun werk dan door hun financiële beloning. Daarmee wil ik niet zeggen dat de financiën voor juristen niet belangrijk zijn, maar geld staat niet op de eerste plaats.

Verder lezen