Category: Nieuws

Onno Verkuyl extern lid selectiecommissie Hoge Raad

Met genoegen en trots delen wij het nieuws dat onze directeur Onno Verkuyl afgelopen maandag, 27 november 2017, is geïnstalleerd als extern lid van de selectiecommissie van de Hoge Raad der Nederlanden.
Onno zal met zijn ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van werving en selectie van juristen bijdragen aan de selectie van raadsheren van de hoogste rechtscollege van Nederland.

Unieke PACT-meting bij Legal People!

Legal People heeft een uniek assessment ontwikkeld, op maat gemaakt voor juristen. Deze Pact-meting is ontwikkeld in samenwerking met het Hoofdkantoor op basis van ACT (Analytical Competence Tool). Deze Pact-meeting laat zien of iemand van nature het beste past in de rol van advocaat, bedrijfsjurist of bijvoorbeeld compliance officer.

De combinatie van deze unieke meting met onze gestructureerde manier van interviewen geeft tevens inzicht in wat iemand energie geeft en wat energie kost en leidt tot meer valide uitspraken over de mate waarin iemand succesvol kan zijn in een nieuwe functie.

Om onze opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn bij het selecteren van de juiste kandidaat en om de kandidaat te kunnen adviseren bij de keuze voor de juiste positie, blijft Legal People haar dienstverlening continu verbeteren. Deze extra investering in onze kwaliteit nemen wij zelf voor onze rekening.

Als je meer wilt weten over de impact van deze meting op een search traject door Legal People, wil ik je daar met alle plezier meer over vertellen. Ik ben bereikbaar via tel: 020-612 55 22 of nfokma@legalpeople.nl

 

Nienke Fokma werkt al bijna 20 jaar in de search & selectie van juristen en heeft de meting samen met het Hoofdkantoor op maat gemaakt voor onze dienstverlening.

Bye bye Wet DBA

De invoering van de Wet DBA om de arbeidsrelatie rond ZZP’ers te reguleren heeft de afgelopen jaren een hoop tijd en aandacht gevergd van alle betrokken partijen, maar is er niet in geslaagd de gewenste duidelijkheid te scheppen. Integendeel. Vandaar dat in het nieuwe regeerakkoord dat gisteren is gepresenteerd, afscheid is genomen van de Wet DBA en voor een andere oplossing is gekozen.

Zoals het er nu uitziet zullen de interim-juristen die via onze bemiddeling opdrachten vervullen te maken krijgen met een ‘opdrachtgeversverklaring’. Deze geeft opdrachtgevers van tevoren duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandige ondernemers. Met deze opdrachtgeversverklaring -die kan worden verkregen door het invullen van een webmodule- krijgt een opdrachtgever vooraf zekerheid over vrijwaring van loonbelasting en premies van werknemersverzekeringen, tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld.

In de webmodule wordt een aantal duidelijke vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden. Ook de gezagsverhouding komt hierbij aan bod. Deze zal voortaan meer getoetst worden op basis van de materiële in plaats van formele omstandigheden.

De markt krijgt de tijd om te wennen aan de veranderde regelgeving. Na het invoeren van het nieuwe beleid zal er maximaal een jaar terughoudend handhavingsbeleid van kracht zijn, tijdens welke nog geen boetes worden uitgedeeld en de Belastingdienst een coachende rol zal spelen.

Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en begeleiden de interim-juristen en opdrachtgevers die wij met elkaar in contact brengen met deze materie.

Mariëtte van Brussel stroomlijnt al 20 jaar de administratieve processen voor de inzet van interim-juristen via Legal, Compliance en Tax People.

Get GDPR-proof!

Het aftellen is begonnen: vanaf 25 mei 2018 wordt de General Data Protection Regulation (Europese richtlijn 2016/679) ook in Nederland volledig van kracht. In Nederland geïmplementeerd onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat er vanaf mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is dan niet meer van toepassing.

De GDPR bevat strengere regels en sancties rondom het verwerken van persoonsgegevens dan die tot op heden van toepassing zijn en betekent daarmee de grootste verandering van de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming van deze eeuw. De GDPR is ontworpen om persoonlijke informatie beter te beschermen in een digitaliserende wereld, omvat meer dan vijftig artikelen en heeft verstrekkende gevolgen voor organisaties en het gebruik en de opslag van persoonlijke gegevens.

Een van de nieuwe regels volgens de GDPR is dat het voor veel organisaties verplicht wordt een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen. Andere voorbeelden van vragen die een organisatie zich moet stellen zijn:

– voldoet de verwerking van persoonsgegevens binnen je organisatie aan de verwerkingsbeginselen zoals omschreven in de GDPR?

– is het privacy statement van je organisatie up to date?

– melding van datalekken wordt onder de GDPR verplicht: is er binnen je organisatie een protocol hiervoor?

– kan je als organisatie aantonen dat je voldoet aan alle verplichtingen uit de GDPR?

Bovenstaande lijstje is zeker niet limitatief. Wat het naast de impact die deze wetgeving heeft duidelijk maakt is dat deze tevens​ raakt aan multidisciplinaire zaken als IT, Security, ISO 27005 Risicomanagement, Crisismanagement, Governance, Ethiek, Business Intelligence (BI) en P​rojectmanagement. De nieuwe Europese wetgeving vraagt dus ​om adequaat beleid voor de gehele organisatie​ en op niet naleving staan forse boetes: 4% van de wereldwijde omzet van het moederbedrijf, of 20 miljoen euro. Om bijtijds ​te voldoen aan deze wetgeving moeten nú de juiste maatregelen genomen worden​.

Onze ervaring leert dat juridische teams in deze aantrekkende markt dermate​ veel op hun bord hebben liggen dat er weinig tot geen tijd over blijft voor het opstellen van een op maat gesneden GDPR beleid. Het opstellen van een dergelijk beleid is een kolfje naar de hand van een interim IT/privacy specialist. Als die een​ compliance programma heeft​ opgesteld kan implementatie prima worden ingepast in de werkzaamheden van een bestaand team. De interim specialist kan indien wenselijk een rol spelen bij implementatie, bijvoorbeeld middels awareness trainingen, of betrokken blijven voor ondersteuning op de achtergrond.

Bel ons gerust om gedachten te wisselen, we denken graag mee: get GDPR proof!

Marchien Maks werkt al 10 jaar als Adviseur Executive search bij Legal People en heeft vele issues de revue zien passeren. Zij is bereikbaar via 020-5891604.

Onno Verkuyl sinds 1 januari 2017 aandeelhouder en directeur van Legal People.

Met ingang van afgelopen 1 januari is Onno Verkuyl (49) toegetreden als mede-aandeelhouder en directeur van Legal People.

Met Onno’s jarenlange juridische en compliance ervaring en afgelopen 6 jaar als adviseur search en selectie voor Legal People en Compliance People, maakt Onno een waardevol deel uit van de leiding van ons bedrijf dat dit jaar haar 25 jarig jubileum viert. Binnen de organisatie is Onno onder meer verantwoordelijk voor het onderdeel Compliance People.

Deelname Legal People Amsterdam City Swim 2016

Aanstaande zondag, 11 september 2016, is het zover! 2 teams van 4 personen van Legal People nemen deel aan de Amsterdam City Swim ten behoeve van de ziekte ALS. Wij hebben de afgelopen weken geld ingezameld en getraind om het 2016m. lange parcours van het Scheepvaartmuseum naar de Keizersgracht via de Magere Brug over de Amstel zwemmend af te leggen.

Verder lezen