Coaching

Legal People Coaching

Wij geloven dat de juiste persoon op de juiste plek energie geeft en gelukkiger maakt. Daarnaast geloven wij dat mensen meer energie krijgen als zij in hun natuurlijke kracht staan. Via Legal People Coaching ondersteunen wij juristen bij het verkrijgen van inzicht in hun natuurlijke kracht en stellen hen in staat hun kwaliteiten te benutten en verder te ontwikkelen.

Onze coaching komt tegemoet aan veelvoorkomende vragen/dilemma’s zoals:

Werknemer

  • “Hoe haal ik het meeste uit mezelf?”
  • “Waar liggen mijn natuurlijke krachten en hoe benut ik deze?”
  • “Past de rol van advocaat mij wel of gedij ik beter in een rol als bedrijfsjurist of compliance officer?”

Werkgever

  • “Waar liggen de kwaliteiten van mijn werknemers?”
  • “Hoe kan ik mijn werknemers laten groeien met het oog op de toekomst?”
  • “Op welke wijze kunnen mijn werknemers het beste bijdragen aan het gezamenlijke doel?”

Onze coaching focust zich op de begeleiding van juristen zoals advocaten, (kandidaat)-notarissen, bedrijfsjuristen, compliance professionals, fiscalisten, interim-juristen en overige juridische functies. De combinatie van een doelgericht coachingstraject met onze ruime ervaring in de juridische markt maakt dat onze loopbaancoaching juist voor juristen zeer effectief is. Onze loopbaancoaching is uiteraard ook geschikt voor juristen die twijfelen of ze het juridische werkveld willen verlaten.

HBM en PACT-meting

Onze werkwijze is in lijn met de vernieuwende managementfilosofie van Human Being Management (HBM). HBM stimuleert mensen om via zelfreflectie hun bewustzijn en beslisruimte te vergroten en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Hierdoor worden zij gelukkiger en succesvoller.

De kracht van coaching vanuit HBM ligt in het feit dat het onbewuste motieven zichtbaar kan maken, waardoor een onderscheidend vermogen ontstaat tussen je persoonlijke natuurlijke kwaliteiten en je aangepaste kwaliteiten. Dit wordt gemeten middels onze PACT-meting, een speciaal hiervoor ontwikkeld instrument voor juristen. Onze coaches zijn geaccrediteerd om vanuit de HBM-filosofie en met gebruik van de PACT-meting te werken.

Werkwijze

Het coachingstraject bestaat uit individuele coachingsgesprekken en vangt aan met het afnemen van de PACT-meting. Wij begeleiden gedurende het gehele proces. Bij het definiëren van de ontwikkelbehoefte, het (bij)stellen van doelen, het overgaan tot actie en het vieren van successen. De doelen worden zo concreet mogelijk gemaakt en vooraf wordt objectief bepaald wanneer het traject succesvol is en beëindigd wordt.

Onafhankelijkheid

Wij benadrukken dat de diensten van Legal People Coaching onafhankelijk zijn van de bemiddelingsdiensten van Legal People. Dit borgen wij door de coachee niet actief te benaderen voor vacatures van Legal People gedurende het coachingstraject en voor een periode van een half jaar na het einde van het coachingstraject.

Wil je zelf gecoacht worden of iemand de kans geven zich te laten coachen?

Neem contact op met Wouter Metz voor meer informatie. Hij is te bereiken via wmetz@legalpeople.nl en +31646945880