Afstudeer onderzoek

Geachte heer/mevrouw,

Allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw deelname aan dit onderzoek. Mijn naam is James Haar en ik ben een HRM-student aan de Hogeschool Leiden. Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek naar de arbeidsmarkt waarin Legal People werkzaam is.

Het doel van mijn onderzoek is om inzicht te krijgen in wat kandidaten motiveert en interesseert op het gebied van werk en social media. Met behulp van deze informatie kan Legal People in de toekomst haar website-content optimaliseren en specifieker op haar doelgroep afstemmen.

De enquête bestaat uit tien vragen en zal 3 minuten van uw tijd in beslag nemen. Er zal vertrouwelijk met uw antwoorden worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt.

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

James Haar
Afstudeerstagiair Hogeschool Leiden