Vacatures

Koraal Groep is een publiek-private zorg- en onderwijsinstelling, die bestaat uit 6 regio’s in Noord-Brabant en Limburg en een landelijk werkend expertisecentrum, die actief zijn op uiteenlopende terreinen zoals jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, arbeidsparticipatie en maatschappelijke opvang. In dat kader biedt Koraal Groep ondersteuning en advies aan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied. Elke regio binnen Koraal Groep heeft zijn eigen karakter en specialisme en biedt een integraal en samenhangend aanbod.

De concernstichting, de concernondersteunende diensten en de Raad van Bestuur van Koraal Groep zijn gevestigd in Sittard. De Raad van Bestuur wordt inhoudelijk en secretarieel ondersteund door het Bestuursbureau, onder leiding van de Secretaris van de Raad van Bestuur.

De bedrijfsjurist is onderdeel van het Bestuursbureau. De bedrijfsjurist rapporteert aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en adviseert hem, de Raad van Bestuur en de managers van de concernondersteunende diensten op verschillende juridische gebieden, hoofdzakelijk civielrechtelijk van aard.

Graag komen wij in contact met een

Bedrijfsjurist voor de Raad van Bestuur
Met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, in het zuiden van het land

Bedrijfsjurist voor de Raad van Bestuur
Met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, in het zuiden van het land
De bedrijfsjurist heeft een zeer veelzijdig en afwisselend juridisch takenpakket. De bedrijfsjurist beheert en adviseert over de vennootschapsrechtelijke structuur van de verschillende bedrijfsonderdelen van de Koraal Groep. Daarnaast is de bedrijfsjurist verantwoordelijk voor de voorbereiding, de procesgang en de documentatie van het overleg en de besluitvorming van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en het bewaken van de processen richting medezeggenschapsorganen. Verder houdt de bedrijfsjurist zich bezig met het opstellen en beoordelen van allerlei commerciële contracten en adviseert hij/zij over tal van verbintenisrechtelijke vraagstukken. De bedrijfsjurist is ook verantwoordelijk voor het beheer van de klachten- en klokkenluidersregeling. Ook zal hij/zij - waar nodig - de communicatieafdeling adviseren bij de communicatie naar interne en externe stakeholders. Het coördineren, plannen en organiseren van de jaarverslaglegging en de juridische toetsing daarvan, zal ook onderdeel zijn van je takenpakket.

Kortom: een zeer uitdagende en veelomvattende rol voor een civiel jurist die graag wil werken in een maatschappelijk relevante organisatie.

Profiel

  • circa 5-10 jaar werkervaring als bedrijfsjurist en/of als advocaat
  • kennis van het ondernemingsrecht en verbintenissenrecht in brede zin
  • proactieve, pragmatische en oplossingsgerichte jurist
  • jurist met gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen
  • bij voorkeur affiniteit met de zorg en/of onderwijs

Propositie

  • juridisch veelzijdige en uitdagende positie in een continu innoverende zorg- en onderwijsinstelling in het zuiden van het land
  • voor 28-32 uren per week
  • werken in een organisatie waarin de (ontwikkeling en het welzijn van de) leerlingen en cliënten centraal staan
  • werken bij een organisatie met een maatschappelijk belang

Vacature is gesloten, solliciteren is niet meer mogelijk.


Hieronder vindt u andere vacatures: