Vacatures

SHV is een multinationaal familiebedrijf waar ondernemerschap hoog in het vaandel staat. De onderneming is in 1896 in Nederland ontstaan uit een fusie tussen een aantal grote kolenhandelsbedrijven. Sindsdien heeft SHV zich ontwikkeld tot een breed concern met een divers aantal activiteiten.

Op dit moment zijn de activiteiten van SHV ondergebracht in de volgende groepen: SHV Energy (energiedistributie), Makro (zelfbedieningsgroothandel), Mammoet (zwaar hijswerk en speciaal transport), ERIKS (industriële dienstverlening), Nutreco (dier- en visvoeders), Dyas (exploratie en productie van olie en gas) en NPM Capital (private equity). SHV is actief in meer dan 60 landen, verdeeld over alle continenten. Er werken circa 60.000 mensen bij het concern.

SHV heeft een lange termijnvisie en wil bedrijven opbouwen en ontwikkelen, en haar klanten hoogwaardige producten en diensten leveren. Het concern is zeer decentraal georganiseerd. Waarden als vertrouwen, integriteit, loyaliteit en duurzaamheid staan in hoog aanzien. Alle groepen worden ondersteund en gefaciliteerd vanuit een compact hoofdkantoor in Utrecht.

Recent is op het hoofdkantoor een eindverantwoordelijke directeur Ethics & Compliance aangesteld. Met het oog op de verdere uitbouw van de compliance organisatie op decentraal niveau, komen wij voor de groepen graag in contact met kandidaten voor meerdere posities van

Ethics & Compliance Officer
Ethics & Compliance Officer
U bent verantwoordelijk voor de compliance functie binnen één van de groepen. U werkt hiertoe nauw samen met de directeur Ethics & Compliance op de holding en uw collega compliance officers bij de andere SHV groepen. Samen bouwt u verder aan een solide compliance organisatie voor SHV wereldwijd. U rapporteert aan de CEO van de respectievelijke groep en aan de directeur Ethics & Compliance van SHV Holdings en bent betrokken bij alle wereldwijde activiteiten van die groep. U anticipeert op het veranderende compliance landschap en brengt voortdurend focus aan op het behoud van de reputatie van SHV. Integriteit vormt een fundamenteel onderdeel van de bedrijfsfilosofie van SHV en het is uw taak om mogelijke risico’s in kaart te brengen en zonodig adequate actie te ondernemen. U zult regelmatig internationaal reizen.

Profiel

  • professional met circa 15 jaar werkervaring
  • ruime ervaring met compliance onderwerpen, bij voorkeur in combinatie met ervaring als advocaat en/of bedrijfsjurist
  • volwassen, empatisch en een rolmodel voor integriteit en persoonlijke geloofwaardigheid
  • seniore gesprekspartner voor groepsdirectie en tevens in staat andere lagen binnen de organisatie op juiste wijze van het compliance belang te doordringen
  • de afzonderlijke groepen kennen verschillende activiteiten; voor elk van de posities is affiniteit hiermee het uitgangspunt

Propositie

    De posities van Ethics & Compliance Officer zijn verantwoordelijke, zelfstandige posities, waarin u wordt uitgedaagd om de compliance functie van SHV in het algemeen en de respectievelijke groep in het bijzonder naar een nog hoger plan te tillen. De functies hebben breed draagvlak op management niveau binnen SHV.

Vacature is gesloten, solliciteren is niet meer mogelijk.


Hieronder vindt u andere vacatures: