Vacatures

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) is in 1974 opgericht als de Nederlandse sectie van de International Commission of Jurists (ICJ). Het is uitgegroeid tot een gezaghebbende organisatie die zich met succes inzet voor de bescherming van mensenrechten in Nederland en het Nederlandse buitenlandse beleid. Voor meer informatie over het NJCM zie: www.NJCM.nl.

Het Dagelijks Bestuur van het NJCM wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter/secretaris en de penningmeester. Samen met de portefeuillehouders vormt het Dagelijks Bestuur het bestuur van het NJCM. Ter vervanging van de huidige penningmeester komen wij/het NJCM graag in contact met een

Penningmeester (onbezoldigd)
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)

Penningmeester (onbezoldigd)
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
Als penningmeester ben je binnen het Dagelijks Bestuur portefeuillehouder 'financiën'. De betreffende portefeuille omvat onder andere het opstellen van het financieel jaarverslag en de begroting (in samenwerking met de externe accountant die verantwoordelijk is voor het samenstellen van het verslag), het beheer van uitgaven, de exploitatiesubsidies van de Vereniging NJCM (van aanvraag tot verantwoording aan de Algemene Ledenvergadering en eindafrekening aan subsidieverstrekkers), de boekhouding van de Stichting NJCM-Boekerij en de Stichting Vrienden van het NJCM en de aanvraag, het beheer en de afwikkeling van incidentele (of project-)subsidies. Je wordt hierbij ondersteund door de uitvoerend directeur en een financieel administrateur. Daarnaast ben je als lid van het DB medeverantwoordelijk voor het aansturen van het secretariaat van het NJCM.

Profiel

  • werkzaam als jurist of advocaat
  • aantoonbaar gevoel voor cijfers
  • bij voorkeur ervaring met het boekhouden van een vereniging, stichting of andersoortige organisatie
  • ervaring met fondswerving is een pré
  • affiniteit met mensenrechten, (academische) kennis hiervan is niet vereist

Propositie

  • een nevenpositie binnen een maatschappelijk zeer relevante organisatie die gezaghebbend is op het gebied van mensenrechten
  • deze propositie is prima te combineren met een vaste baan, de activiteiten beslaan gemiddeld 1 tot 1,5 uur per week en ​het contact ​loopt ​voornamelijk via de e-mail
  • reageren is mogelijk tot vrijdag 16 oktober 2017 o.v.v. ‘Sollicitatie penningmeester NJCM’

Vacature is gesloten, solliciteren is niet meer mogelijk.


Hieronder vindt u andere vacatures: