Inspiratie

Van advocaat naar bedrijfsjurist: waarom en wanneer?

Legal People bemiddelt al 30 jaar ervaren juristen van een leuke baan naar een nog leukere baan. Nieuwe energie noemen wij dat. Een groot gedeelte van deze groep is ooit begonnen als advocaat. We merken in onze praktijk dat een mogelijke overstap van advocaat naar bedrijfsjurist vragen oproept. Daarom delen we hierbij graag onze kennis over dit onderwerp.

Waarom overstappen?

Waarom zou je überhaupt een dergelijke overstap overwegen? Veel gehoord is de behoefte om voor één cliënt te werken. Hierdoor ben je betrokken bij het grotere plaatje in plaats van een separaat onderdeel of een specifieke vraag. Daarnaast zie je wat er in de praktijk met jouw advies gebeurt, iets dat heel leerzaam kan zijn. Ook biedt een bedrijfsjuridische rol meestal de mogelijkheid een brug te slaan tussen het juridische en andere disciplines, waaronder commerciële. Samenwerken met professionals die een andere invalshoek hebben kan op meerdere fronten nieuwe inzichten geven.

Wanneer overstappen?

We krijgen regelmatig de vraag wat een logisch moment is voor een overstap naar het bedrijfsleven. Op die vraag valt geen eenduidig antwoord te geven, maar in algemene zin merken we dat tussen de vier en de acht jaar ervaring een goed moment is. Gedurende je advocaatstage leer je ontzettend veel nieuwe vaardigheden en werk je toe naar het medewerkerschap. Als dat doel is bereikt ontstaat een logisch moment om weer eens te herijken en na te denken over je toekomst. Vanuit het bedrijfsleven bezien heb je dan genoeg vlieguren gemaakt om juridisch goed onderlegd te zijn, maar ben je nog wel kneedbaar in je werkmethoden. Langer in de advocatuur werken betekent vaak dat je je inhoudelijk hebt gespecialiseerd, waar generieke bedrijfsjuridische rollen minder goed bij aansluiten. Daarnaast wordt het lastiger om met behoud van salaris over te stappen. Een advocaat met acht jaar werkervaring of meer, verdiend gemiddeld een hoger salaris dan een bedrijfsjurist met hetzelfde aantal jaren werkervaring. Daar staat tegenover dat van advocaten vaak wordt verwacht dat ze veel meer uren maken.

Hoe wordt de overstap ervaren?

De overstap van een baan als advocaat naar een baan als bedrijfsjurist is natuurlijk spannend. Het is daadwerkelijk een ander vak. Tegelijkertijd breng je ook kennis en ervaring mee vanuit je rol als advocaat: je hebt geleerd zorgvuldig te zijn en bent gewend een hoge kwaliteit van werk af te leveren. Daar ligt ook een uitdaging. Meestal is er in het bedrijfsleven niet de tijd voor noch de behoefte aan een uitgebreide memo. Er wordt verwacht dat je efficiënt werkt en je kennis effectief inzet. Soms betekent dit letterlijk dat je op basis van onvolledige informatie toch een advies moet formuleren. Deze manier van werken betekent voor veel overstappers een omschakeling ten opzichte van de specialistische benadering die van een advocaat wordt gevraagd. De juridische component is niet meer leidend, maar vaak een onderdeel van een breder vraagstuk waar verschillende disciplines bij betrokken zijn.

Tot slot

De overstap van advocaat naar bedrijfsjurist kan een hele mooie zijn die je een nieuw perspectief biedt en je verrijkt als professional. Maar hoe kom je erachter of een dergelijke overstap bij je past? Doe in dat kader goed je research. Bedenk voor jezelf wat voor type rol binnen wat voor type bedrijf je aanspreekt. Toets vervolgens je gedachten bij juristen die een dergelijke stap al hebben gemaakt door hen gericht vragen te stellen. Mensen vinden het over het algemeen erg leuk om met iemand te spreken die interesse heeft in hun vak en praten je dus graag bij!

Ook Legal People kan je helpen bij het maken van een doordachte keuze. Wij bieden kandidaten die bij ons op gesprek komen onze PACT-meting aan. Deze meting is voor Legal People ontwikkeld met als doel kandidaten meer inzicht te geven in waar ze energie van krijgen en welke competenties daarbij horen. Dat helpt jou om koers te bepalen en ons om met je mee te denken. We praten dan ook graag met je bij!