Inspiratie

PACT-meting in het selectieproces

Uniek talent levert energie. Dat vinden wij.

Dit was de boodschap van onze mediacampagne in 2020 en geldt uiteraard ook in 2021. Misschien heb je vorig jaar de spots op BNR gehoord of het Youtube filmpje met Igone de Jongh gezien, voormalig eerste soliste van Het Nationale Ballet. Igone vertelt daarin dat haar unieke talent het beste tot zijn recht komt door de ondersteuning van haar team. Als prima ballerina kon zij excelleren binnen een professioneel gezelschap. En creëerde zij de juiste energie voor zichzelf, haar collega’s en haar publiek. Zo werkt het volgens haar ook op een zakelijk podium. Al is talent nog zo bijzonder, de match met het team bepaalt het resultaat. Onze PACT-meting laat zien of een talentvolle kandidaat daadwerkelijk de juiste energie oplevert voor het team, en vice versa.

Op welke wijze ondersteunt onze PACT-meting het selectieproces?

Alle kandidaten die met ons over vacatures in gesprek gaan, doen onze PACT-meting of hebben in het recente verleden deze meting gedaan. Dit leidt zowel voor kandidaten als opdrachtgevers tot interessante inzichten. Kandidaten krijgen hierdoor nog meer besef van hun talenten, wat hen energie geeft en welke rol het beste bij hen past. Opdrachtgevers kunnen hierdoor bij de keuze voor een nieuwe collega nog beter meewegen welke kandidaat de voor het team gewenste energie met zich meebrengt.

Ook alle Legal People collega’s hebben een PACT-meting gemaakt. Graag vertel ik samen met twee collega’s wat wij aan onze meting hebben gehad, op basis van onze typevoorkeur (dit geeft inzicht in  de wijze waarop je informatie opneemt en beslissingen neemt).

Sophie over haar meting

Wat is je typevoorkeur volgens onze PACT-meting? Volgens de PACT-meting is mijn typevoorkeur ratio.

Wat houdt jouw typevoorkeur in? Ik neem afstand van de situatie voor ik een beslissing neem en probeer hierin objectief te zijn. Ik beredeneer veel vanuit de logica.

Hoe herken je dit in je dagelijkse praktijk? Ik probeer geen oordeel te vellen enkel op basis van gevoel maar haal de feiten erbij. Ik denk duidelijk in oorzaak/gevolg en rationaliseer veel, ook wanneer dat soms niet nodig is.

Wat heeft onze PACT-meting je opgeleverd? De PACT-meting bevestigde voor mij dat ik mezelf bepaalde competenties heb aangeleerd. Als ik onder druk stond, merkte ik dat ik niet vanuit mijn natuurlijke kracht handelde en dat deze competenties me veel energie kosten. Te veel energie. Nu zie ik door de PACT-meting waar mijn natuurlijke kracht ligt en werk ik ook meer vanuit mijn kracht. Dit kost geen energie, maar geeft energie!

Christine over haar meting

Wat is je typevoorkeur volgens onze PACT-meting?  Ik ben het gevoelstype.

Wat houdt jouw typevoorkeur in? Gevoelstypen baseren hun beslissingen op eigen persoonlijke waarden. Ze gaan uit van persoonlijke en subjectieve overwegingen van wat belangrijk is voor henzelf en voor anderen.

Hoe herken je dit in je dagelijkse praktijk? Ik gebruik het woord “gevoel” vaak letterlijk als ik ergens woorden aan wil geven. Iets voelt bij mij wel of niet goed. In mijn dagelijkse praktijk luister ik steeds beter naar dit onderbuikgevoel en dat blijkt ook het beste voor mij te werken. Wel combineer ik mijn onderbuikgevoel met meer “tastbare” elementen, zoals feiten en gegevens. Ik zoek wel steeds de koppeling met het realisme, om op die manier te onderbouwen waarom ik bepaalde beslissingen neem of adviezen geef. Daarmee geef ik handen en voeten aan mijn gevoel, dat wel altijd leidend blijft.

Wat heeft onze PACT-meting je opgeleverd? Voor mij was de PACT-meting aan de ene kant een eye-opener en aan de andere kant bevestiging van wat ik al wist. De inzichten die ik met de PACT-meting heb gekregen zijn voor mij heel waardevol. Ik doe wat bij mij als persoon past en laat gaan wat te veel energie kost. Vooral in dat laatste was ik eerder niet zo goed. Mede door onze PACT-meting weet ik dat beter en kan ik met meer toegevoegde waarde mijn werk doen door dicht bij mezelf te blijven.

Nienke over haar meting

Wat is je typevoorkeur volgens onze PACT-meting? Volgens onze PACT-meting is mijn typevoorkeur gevoel, net als Christine.

Hoe herken je dit in je dagelijkse praktijk? Van nature handel ik vanuit sociale betrokkenheid en bekijk ik zaken vanuit een strategische invalshoek. Sociale betrokkenheid gaat over inleven, meeleven en oog hebben voor andere mensen en culturen. Strategisch denken heeft in onze PACT-meting betrekking op oordeelsvorming en besluitvorming. Deze competenties gebruik ik dagelijks in contact met opdrachtgevers en kandidaten en het komt ook terug in onze why “wij geloven dat de juiste persoon op de juiste positie energie geeft en gelukkiger maakt”. 

Wat heeft onze PACT-meting je opgeleverd? Onze PACT-meting heeft mij meer inzicht gegeven in wat mij energie geeft en energie kost. Ik ben mij meer bewust geworden van mijn sterke eigenschappen en de competenties die ik nog verder zou kunnen ontwikkelen. Het heeft mij niet alleen geholpen om mijn eigen talenten nog meer in te zetten maar ook meer inzicht gegeven in de talenten van mijn collega’s, waardoor ik nog bewuster hun hulp vraag bij zaken die mij van nature minder liggen.